A+ R A-

KaBaL badmintonová liga ve čtyřhře

pravidla 14. ročníku 2020/21

1. Základní údaje o soutěži

1.1. Pořadatelem soutěže je KaBaL badmintonová liga a KaBaL Team Karviná. Dále jen zkráceně KBL.

1.2. Časový harmonogram.

1.2.1. Čtrnáctý ročník KaBaL ligy 2020/2021 začíná 10 října 2020 a končí 27 března 2021. Přihlášky zasílejte pořadateli na e-mail: info@kabal.cz nebo se registrujte pomocí registračního formuláře, který je v nabídce Kabal liga (odkaz zde).

1.2.2. Celý ročník se skládá ze šesti jednotlivých kol (turnajů) a závěrečného turnaje „MASTERS“

1.2.3. Každé kolo se odehraje vždy v sobotu daného měsíce dle rozpisu.

 • 1. kolo – 10. 10. 2020

 • 2. kolo – 07. 11. 2020

 • 3. kolo – 19. 12. 2020

 • 4. kolo – 02. 01. 2021

 • 5. kolo – 06. 02. 2021

 • 6. kolo – 06. 03. 2021

 • Masters – 27. 03. 2021

 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termín daného kola.

2. Obecná pravidla KaBaL Ligy

2.1. Celý ročník je rozdělen do 6 kol (turnajů) a závěrečného turnaje „MASTERS“, které se odehrají dle rozpisu. Pořadatel zveřejňuje přesné termíny kol s předstihem na webu ligy www.kabal.cz a na ligové nástěnce v hale.

2.2. KBL se mohou účastnit hráči od 15-ti let všech sportovních výkonností a to jak neregistrovaní tak registrovaní hráči. Registrace budou probíhat vždy pro každé kolo daného měsíce. Povinné údaje jsou jméno, příjmení, telefon, e-mail.

2.2.1. Neregistrovaným hráčem se rozumí hráč, který není a nikdy nebyl registrován u ČBaS. Takový hráč má registraci do soutěže bez omezení.

2.2.2. Registrovaným hráčem se rozumí hráč, který byl nebo je nyní registrován u ČBaS. Tito hráči mají povinnost tuto skutečnost nahlásit při registraci, kde organizátor rozhodne o tom, zda bude hráči účast v soutěži umožněna.

2.3. Hráči se registrují do soutěže jako spoluhrající pár a mohou vstoupit do soutěže kdykoliv během ročníku.

2.4. Pravidla zastupování hráčů pro ročník 2018/19 v základních kolech. Zastupování za nehrajícího hráče je nyní umožněno kdykoliv během ročníku (po celou dobu 6-ti kol, mimo finále "MASTERS"). Zastupujícím hráčem může být kdokoliv včetně hráčů, kteří již hrají v jiném páru. Body získané za hru v zastoupení si pár rozdělí na polovinu. V případě lichého počtu bodů pak zaokrouhleně směrem dolů (např. při zisku 33 bodů bude každému připsáno 16 bodů). Dále platí, že pokud bude mít pár více jak 50% odehraných kol se zastoupením, nebude mít možnost účasti ve finálové části "MASTERS" a také se nemůže ucházet o zisk trofeje pro nejlepší pár základní části i když bude mít dostatek bodů. Přednost takto budou mít hráči stabilně hrající většinu sezóny bez zástupu. Pokud nastane situace, že by k zástupu mohlo dojít během kola (zranění apod.) budou body přiděleny takto:
a) pokud standardní pár ukončí soutěž budou mu přiděleny body které do této chvíle získal v plné výši.
b) pokud se pár rozhodne pokračovat v soutěži ale již se zástupem, připíše si pouze 1/2 všech dosažených bodů (to znamená jako by od počátku hrál se zástupem).
Každý případný zástup před zahájením každého kola je vždy nutné předem nahlásit již při registraci (pokud bude znám) nebo nejpozději při prezentaci před každým kolem. Jakékoliv jiné změny jsou vyloučeny. Ve sporných případech bude rozhodovat organizátor soutěže.

2.4.1. Ve finálové části "MASTERS" jsou jakékoliv zástupy vyloučeny. Pokud během hry dojde k situaci, že pár nebude schopen dohrát zápas nebo pokračovat v další hře např. kvůli zranění, bude páru započítán dosažený výsledek a ve hře dále nepokračuje. Pokračování se zástupem nebude možné. Nebudou také možné jakékoliv přesuny nebo prostoje v hracím plánu. O těchto a jiných sporných případech rozhoduje vždy organizátor soutěže.

2.5. Maximální počet startujících je omezen na 32 párů.

2.6. Po celý ročník se hraje žlutým plastovým míčem YONEX Mavis 350 s modrým pruhem. Tyto míče dodá pořadatel soutěže.

2.7. Výše startovného pro každé kolo činí 300 Kč za každého hráče a bude splatné vždy před každým turnajem při prezentaci.

3. Systém hry základních 6-ti kol

3.1. Herní systém základních kol byl zvolen tak, že se bude hrát nejdříve ve 4 skupinách a poté postupem do pavouku kde se hraje K.O. systém. Hra v těchto skupinách se může měnit v závislosti na počtu hráčů v daném kole. V případě většího počtu hráčů se bude hrát na 2 vítězné sety do max. 15-ti bodů.

3.1.1. Ve skupinách hrají hráči systémem každý s každým. Pořadí hráčů ve skupině se určuje dle tohoto klíče:

 • počet vítězství

 • v případě rovnosti počtu vítězství mezi 2 páry rozhoduje vzájemný zápas.

 • v případě rovnosti počtu vítězství mezi 3 a více páry rozhoduje lepší poměr získaných a ztracených setů, dále pak lepší poměr získaných a ztracených míčů.

3.1.2. Do skupin budou hráči losováni. První kolo losují všechny páry bez rozdílu. Pro každé další následující kolo budou vždy nasazováni do každé skupiny první 4 páry dle průběžného pořadí v tabulce s tím, že skupinu si vylosují. Další hráči jsou do skupin nalosováni losem před zahájením každého kola. Pořadatel si vyhrazuje právo na obměnu tohoto systému v každém kole.

3.1.3. Abychom co nejvíce srovnali rozdíly ve skupinách daného počtem hráčů, což má za následek zisk většího počtu bodů, bude se v tomto případě škrtat nejhorší výsledek. To znamená, že ve skupině která bude mít větší počet hráčů než ostatní se bude do celkového skóre započítávat stejný počet zápasů jako v ostatních skupinách.

4. Systém hry finále „MASTERS“

4.1. Finále ligy tzv. „MASTERS“ se hraje systémem každý s každým. Bude se hrát dle níže uvedeného klíče podle umístění v základní části:

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
tým 1-8 tým 4-8 tým 7-8 tým 3-8 tým 6-8 tým 2-8 tým 5-8
tým 7-2 tým 3-5 tým 6-1 tým 2-4 tým 5-7 tým 1-3 tým 4-6
tým 6-3 tým 2-6 tým 5-2 tým 1-5 tým 4-1 tým 7-4 tým 3-7
tým 5-4 tým 1-7 tým 4-3 tým 7-6 tým 3-2 tým 6-5 tým 2-1

 4.2. O celkovém pořadí se bude rozhodovat podle těchto kritérií.

 • vítězem se stává pár s nejvyšším počtem výher.

 • v případě rovnosti počtu vítězství mezi 2 páry rozhoduje vzájemný zápas.

 • v případě rovnosti počtu vítězství mezi více páry rozhoduje lepší poměr získaných a ztracených setů, dále pak lepší poměr získaných a ztracených míčů.

5. Herní pravidla

5.1. Všechna utkání se hrají dle platných pravidel Českého badmintonového svazu, pokud organizátor toto neupraví vzhledem k počtu účastníků. O změně budou hráči informováni před zahájením turnaje.

5.2. Zápasy se hrají na 2 vítězné sety. Každý set se hraje beze ztrát do 21 bodů (při stavu 20:20 musí být rozdíl o dva body, tj. hraje se např. 22:20, 24:22 maximálně však do 30-ti bodů).

5.3. Utkání se hraje bez rozhodčího. Hráči si skóre počítají sami, podávající říká skóre nahlas. Při sporném míči se odehraje míč nový.

5.4. Bodování.

5.4.1. Hráči (páry) jsou bodově hodnoceni za jednotlivé zápasy ve skupině (pomocné body) a zároveň body za konečné pořadí v jednotlivém kole. Tyto body budou přiděleny vždy celému páru dohromady. Pokud se bude jednat o pár hrající se zástupem, budou body rozděleny na polovinu (dle pravidla v bodu 2.4.)

5.4.2. Výsledky zápasů v základní skupině a přidělené body do celkové tabulky.

 • 2:0 výhra 3 body
 • 2:1 výhra 2 body
 • 2:S výhra skrečí 3 body
 • 1:2 prohra 1 bod
 • 0:2 prohra 0 bod
 • S:2 prohra skrečí 0 bod
 • S:S skreč neodehraný, nezapsaný zápas mínus 2 body

5.4.3. Dále pak body za konečné pořadí v daném kole

 • 1. místo 60 bodů
 • 2. místo 50 bodů
 • 3. místo 45 bodů
 • 4. místo 40 bodů
 • 5-8. místo 35 bodů
 • 9-16. místo 30 bodů
 • 17. místo 30 bodů
 • 18. místo 20 bodů
 • 19-20 místo 15 bodů
 • 21-24 místo 10 bodů
 • 25-32 místo 5 bodů

6. Povinnosti hráčů.

6.1. Hráči jsou povinni aktualizovat své kontaktní údaje nahlášené při registraci a včas se registrovat do jednotlivých kol.

6.2. Hráči jsou povinni zapisovat výsledky ihned po odehrání utkání do předem vyvěšených tabulek nebo je hlásit přítomným zapisovatelům budou-li přítomni. Pokud nebude výsledek zapsán ihned po utkání ani v přiměřené době, při které se bude rozhodovat o dalším postupu, nebude brán na výsledek zřetel a tento bude zapsán jako vzájemná skreč s příslušnými mínusovými body.

7. Vyhodnocení a celkové výsledky

7.1. Vyhodnocení každého kola probíhá okamžitě po odehrání všech zápasů. Jedná se o zpracování výsledků, určení konečného pořadí a zápis bodů do tabulky daného kola, který bude také zveřejněn na internetových stránkách ligy.

7.2. Každé kolo budou vždy vyhodnoceni a odměněni první 3 páry v pořadí malými pozornostmi od sponzorů turnaje.

7.3. Po ukončení základních kol budou sečteny všechny získané body a podle počtu (nejvyšší počet dosažených bodů) bude vyhlášen vítěz základní části, který bude rovněž ohodnocen na závěrečném slavnostním vyhlášení vítězů po turnaji „MASTERS“.

7.4. Dále budou podle součtu bodů stanoveny dvě skupiny hráčů po osmi párech, které se utkají v závěrečném turnaji „MASTERS“ o celkové pořadí a vítězství v ročníku.

7.4.1. Součet bodů se bude skládat z celkového součtu dosažených bodů za 6 kol. Nejhorší dosažený výsledek nebo neodehrané kolo se bude škrtat.

7.4.2. Pokud nastane situace, že na postupových místech do turnaje „MASTERS“ bude více párů se stejným bodovým stavem, bude o postupujících rozhodnuto doplňkovou hrou o postup. Systém této hry bude zvolen na základě počtu případných párů.

7.5. V posledním turnaji ročníku tzv.: „MASTERS“ budou oceněni vždy první 3 páry v každé skupině.

7.6. Celkovým vítězem celého ročníku a držitelem putovního poháru se stává vítěz finálové skupiny.

8. Ostatní

8.1. Během působení v soutěži se hráči musí řídit těmito pravidly a chovat se vůči soupeřům a divákům slušně a korektně. Utkání se hrají vždy fair-play. Při nedodržení těchto pravidel může pořadatel rozhodnout o vyřazení hráče ze hry nebo z celé soutěže.

8.2. V areálu haly „STaRS“ centra sportu a zdraví se hráči řídí platnými přepisy a provozním řádem „STaRS“ centra a neplatí pro ně žádné výjimky.

8.3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny těchto pravidel. O těchto změnách bude účastníky včas informovat na webových stránkách soutěže.