A+ R A-

Články

POZOR, další informace !!!

pozastaveni covid 2020INFORMACE !!!

... s ohledem na prodloužení vládních opatřeních v souvislostech s šířením koronaviru, která aktuálně do 20. 11. 2020 znemožňují pořádání soutěží ve vnitřních prostorách Vás tímto informujeme, že minimálně do tohoto data odkládáme start 14 ročníku naší soutěže.

S ohledem na dosavadní vývoj ohledně epidemie koronaviru a následným prodloužení opatření vydaných v posledních dnech vládou ČR jsme se rozhodli 1 kolo "ČSOB pojišťovna" KABAL ligy a tím i start tohoto ročníku dočasně pozastavit.

Veškerá další rozhodnutí budou přijímána v souladu s vývojem vládních opatření a rovněž s ohledem na zdraví nás všech. O dalších změnách vás budeme samozřejmě včas informovat.

Přejeme všem hlavně pevné zdraví a doufáme v brzký obrat situace.